The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20200923113439/http://www.bouquet-kwiaciarnie.pl/

KWIACIARNIE BOUQUET - BIO

Kwiaciarnie Bouquet to miejsca magiczne, stworzone z miłości do piękna natury.

Połączenie zamiłowania do kwiatów oraz pasji tworzenia skłoniło nas do stworzenia nowej marki: Bouquet - Twoje Kwiaciarnie. W 2003 roku rozpoczeła działalność pierwsza kwiaciarnia przy ulicy �licznej 22A we Wroc�awiu.

Kolejne lata to konsekwentne doskonalenie posiadanych umiej�tno�ci, szereg przebytych kurs�w oraz systematyczne powi�kszanie grona sta�ych i co najwa�niejsze zadowolonych klient�w.

W 2009 zosta�a otwarta kolejna kwiaciarnia Bouquet przy ulicy Krakowskiej 51-69 na terenie nowopowsta�ego centrum handlowego Family Point. Wi�kszy lokal oraz presti�owa lokalizacja to kolejny etap budowania wizerunku marki Bouquet na florystycznej mapie Wroc�awia.

Kwiaciarnie Bouquet - to miejsca w kt�rych us�ugi florystyczne i dekoracyjne tworzone s� z pasj� i najnowszymi trendami. Gwarantujemy profesjonaln� obs�ug� oraz realizacj� zam�wie� dostosowan� do Pa�stwa indywidualnych potrzeb.

 

Kwiaciarnie Bouquet

Centrum Handlowe
ul. Krakowska 51-69, Wroc�aw
Bouquet Poczta kwiatowa Bydgoszcz

Kontakt

E-mail: info@kwiaciarnie.pl